Szkoła Podstawowa nr 19
os. Oświecenia 1,
61-205 Poznań
woj. wielkopolskie.